Deprem Analizi ve Bina Güçlendirme

Herşeyi yeniden yıkıp yapmak yerine, bazen mevcut olanı korumak ve muhafaza etmek gerekir.

Altaya Mimarlık, bina güçlendirme ve deprem analizi hizmetleri sunan bir firma olarak, deneyimli kadrosu ve modern ekipmanlarıyla, güvenli yaşam alanları yaratmaya odaklanmıştır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan Altaya Mimarlık, binaların deprem ve doğal afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla bina güçlendirme hizmeti vermektedir. Bu sayede, müşterilerimiz daha sağlam ve güvenli yapılarla yaşam alanlarına sahip olurlar. Ayrıca, deprem analizi hizmeti de sunan Altaya Mimarlık, yapıların deprem risklerini belirleyerek, gerekli önlemleri almanızı sağlar. Müşteri memnuniyeti ve güvenli yaşam alanları yaratmak için çalışan Altaya Mimarlık, sektördeki tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkmaktadır.

...

Deprem Performans Analizi Nedir ?

Deprem performans analizi, bir yapının deprem sırasındaki davranışını tahmin etmek için yapılan bir incelemedir. Bu analizde, yapısal modeller oluşturularak, deprem yükleri altında yapının davranışı simüle edilir ve yapıların deprem performansları değerlendirilir. Bu performans analizi sayesinde, yapının deprem sırasındaki davranışı hakkında önemli bilgiler elde edilir ve yapının dayanıklılığı hakkında bir fikir edinilir. Analiz sonuçları, yapıların güçlendirilmesi, deprem risklerinin belirlenmesi ve deprem yönetmeliklerine uygunluk sağlanması gibi amaçlarla kullanılabilir. Deprem performans analizi, yapıların depreme karşı dayanıklılıklarını artırmak amacıyla yapılan deprem mühendisliği çalışmalarının önemli bir parçasıdır.

Performans Analizi

Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Deprem Performans Analizi için ilk adım, binanın mühendisliğiyle ilgili hasar tespit bilgi düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla, öncelikle mevcut yapının mimari ve statik projelerine ulaşmaya çalışılır. Ancak projelere ulaşmak mümkün değilse, binanın rölövesi çıkarılır ve numuneler yerinde alınarak, elde edilen bilgiler test ortamına aktarılır. Daha sonra, bu bilgiler 3 boyutlu modelleme ortamında kullanılarak, yapıya özgü analizler gerçekleştirilir. Bilgi düzeyi, sınırlı ve kapsamlı olmak üzere iki kategoriye ayrılır ve yapıya özgü analizler bu bilgi düzeyine göre yapılır. Bu sayede, yapının deprem performansı belirlenerek, yapının deprem riskleri hakkında önemli bilgiler elde edilir ve yapının depreme karşı dayanıklılığı artırılabilir.

- Sınırlı Bilgi Düzeyi

Bu bilgi düzeyi, taşıyıcı sistem projelerinin mevcut olmadığı yapılar için kullanılır ve taşıyıcı sistemin nicelikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. Analiz modeli, yapı geometrisi, betonarme elemanların asgari donatı şartları ve malzeme özellikleri gibi faktörlerin incelenmesiyle oluşturulur.

- Kapsamlı Bilgi Düzeyi

Bu bilgi düzeyinde, binanın betonarme projeleri mevcuttur ve proje ile yapı arasında önemli farklar yoksa belirli bir oranda sıyrılma ve cihazlı tespitler yapılarak donatı gerçekleşme katsayısı bulunur. Ayrıca her kattan minimum 3 karot alınır ve çelik performansı için en az bir numune ile çekme deneyi yapılır.

Bina Performans Analiz

Bina Performans Analiz Raporu

Yukarıda belirtilen incelemeler ve testlerle elde edilen değerlerinin ortalamasının alınmasıyla Yapı Performans Analiz raporu hazırlanır.

1. Yapı göçme konumundadır.

2. Yapı göçmenin önlenebileceği konumundadır.

3. Yapı can güvenliği için uygun performans seviyesindedir.

4. Yapı hemen kullanım için uygun performans seviyesindedir.

Yapıların can güvenliği performans seviyesine ulaşması gerekmektedir ve bu özellikle okul, hastane gibi binalar için önemlidir. Eğer yapı göçme konumunda ise mutlaka güçlendirme yapılması gereklidir ve güçlendirme işlemleri sonrasında tekrar analiz edilerek can güvenliği performans seviyesine çıkılana kadar devam edilir.

Bina Güçlendirmesi

Bina Güçlendirmesi

Binalar zamanla doğal afetler, yapısal yetersizlikler veya yaşlanma gibi nedenlerle güç kaybedebilir ve bu da can güvenliği açısından büyük bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, binaların güçlendirilmesi gerekebilir. Bina güçlendirmesi, mevcut yapısal sistemlere ek takviyelerin yapılması veya mevcut yapısal bileşenlerin yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu takviyeler, çelik çerçeveler, betonarme dolgu duvarlar, kablo sistemleri veya fiber takviyeli polimer malzemeleri gibi farklı malzemelerden yapılmış olabilir. Güçlendirme işlemi sonucunda yapı elemanları tekrar analiz edilir ve can güvenliği performans seviyesine çıkana kadar güçlendirmeye devam edilir. Bina güçlendirme işlemi, can güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır ve birçok ülkenin yönetmelikleri tarafından zorunlu kılınmıştır.

Bina Güçlendirme Yöntemleri Nedir?

Bina Güçlendirme Yöntemleri Nedir?

Bina güçlendirme işlemleri için farklı yöntemler kullanılmaktadır ve bu yöntemler, bina türüne göre değişebilir. Güçlendirme çalışmalarına başlamadan önce, yapılacak binanın analizleri çıkarılmalı ve çeşitli incelemeler yaparak en uygun yöntem belirlenmelidir. Bina güçlendirme yöntemleri arasında şunlar yer alabilir:

1. Mantolama veya gömlek geçirme

2. Karbon Fiber Güçlendirme

3. Kanat ekleme

4. Çelik mantolama

5. Betonarme mantolama

6. Epoksi enjeksiyonu

7. Çelik çerçeve ekleme

bina guclendirme

Bina Güçlendirme Maliyeti

Bir binanın güçlendirilmesi için gerekli olan laboratuvar çalışmaları, zemin etüdleri, statik ve mimari rölöve projeleri, mevcut yapı deprem performans analizi, güçlendirilmiş yapı deprem performans analizi, teknik üniversite onay raporu ve güçlendirme imalat projesi çalışmalarının toplam maliyeti 100 bin TL ila 250 bin TL arasında değişmektedir. Güçlendirme uygulama maliyeti ise daire başına 250 bin TL ile 450 bin TL arasında değişebilir. Bu maliyetler, binanın büyüklüğüne, ihtiyacına ve güçlendirme işleminin detaylarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak güçlendirme maliyeti, yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin %40'ını geçmiyorsa daha avantajlı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Güçlendirme projesinin belediye ruhsat süresi 3-5 ay ve uygulama süresi 5-9 ay arasında değişebilir.

Karbon Fiber Güçlendirme

Karbon Fiber Güçlendirme

FRP kompozitler, bir polimer matris içine gömülmüş yüksek mukavemetli sürekli elyaflardan (cam elyafı, karbon elyafı, bazalt elyafı gibi) oluşur. Lifler ana takviye elemanını sağlarken, polimer matris (epoksi reçine) bir bağlayıcı görevi görür, lifleri korur ve yükleri lifler arasında aktarır. Beton donatı için kullanılan en yaygın FRP sistemi karbon fiber bazlıdır (CFRP). Cam elyafı bazlı sistemlerle karşılaştırıldığında, karbon üstün mekanik özelliklere ve daha yüksek çekme mukavemetine, sertliğe ve dayanıklılığa sahiptir. Prefabrike CFRP donatı ve levhaların kullanımı genellikle düz veya hafif kavisli yüzeylerle sınırlıdır; örneğin döşeme ve kirişlerin üst veya alt yüzeyleri.

Hiçbir projeniz Altaya Mimarlık için çok büyük veya küçük değil.

Ön görüşme ayarlamak için hemen arayın